Regulamin Twórców Atrakcji


1. Twórcą atrakcji jest każda osoba, której atrakcja zostanie przyjęta przez koordynatora atrakcji oraz zostanie zgłoszona w odpowiednim czasie.

2. Atrakcje będzie można zgłaszać w terminie od 26.09.2022r. do 23.10.2022r. za pomocą formularza zgłoszeniowego, który znajduje się: https://www.tsuru-fest.pl/index.php/zgloszenia/

3. Osoby, które zgłosiły swoją atrakcję, dostaną odpowiedź o przyjęciu do 2 tygodni od zakończenia zgłoszeń na atrakcje.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia punktu programu bez podania powodu.

5. Atrakcje o tematyce erotycznej (np. hentai, ecchi, yuri czy yaoi) będą odrzucane.

6. Długość jednej atrakcji musi wynosić od jednej do czterech godzin zegarowych.

7. O przyjęciu atrakcji decyduje Organizator.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści opisu atrakcji oraz nazwy punktu programu.

9. Twórców atrakcji obowiązuje regulamin ogólny konwentu.

10. Twórca atrakcji, który nie ukończył 18 roku życia, musi posiadać zgodę rodziców.

11. Twórca atrakcji musi zakupić i opłacić bilet.

12. Dla każdego twórcy atrakcji, w zależności od ilości godzin prowadzonych atrakcji, przygotowane są następujące zniżki:

    Jedna godzina atrakcji – 50% zniżki
    Dwie godziny atrakcji – 100% zniżki

Zniżkę lub zwrot biletu za przeprowadzone atrakcje będzie można odebrać pod koniec konwentu lub po przeprowadzeniu atrakcji.

Każdy twórca atrakcji ma za zadanie:
  🔹 w razie nieplanowanej nieobecności zgłosić ją jak najszybciej Organizatorowi,
  🔹 przyjść maksymalnie na pięć minut przed rozpoczęciem swojej atrakcji do miejsca, w którym prowadzi atrakcję,
  🔹 jeżeli Organizator wypożyczał sprzęt elektroniczny do prowadzenia atrakcji, korzystać z tego sprzętu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a po przeprowadzeniu punktu programu oddać go w takim stanie, w jakim go otrzymał. Jeżeli sprzęt zostanie uszkodzony lub zgubiony, twórca atrakcji zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy bądź zakupu nowego sprzętu,
  🔹 przyjść maksymalnie na pięć minut przed rozpoczęciem swojej atrakcji do miejsca, w którym prowadzi atrakcję,
  🔹 oddać salę panelową w takim stanie, w jakim ją otrzymał. Jeżeli sala podczas punktu programu zostanie uszkodzona, twórca atrakcji jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.

Punkty programu nie mogą zawierać:
  🔹 treści nawołujących do przemocy, nienawiści lub hejtu,
  🔹 treści powszechnie uznawanych za wulgarne bądź obraźliwe,
  🔹 zachowania niezgodnego z przyjętymi normami społecznymi lub naruszającego dobro osób trzecich.

W sytuacji gdy twórca atrakcji nie będzie przestrzegał Regulaminu Atrakcji, Organizator ma prawo:
  🔹 przerwać punkt programu,
  🔹 odwołać punkt programu,
  🔹 ingerować w punkt programu,
  🔹 wydalić twórcę atrakcji z terenu konwentu,
  🔹 odmówić zniżki lub zwrotu biletu.

W przypadku kiedy twórca atrakcji nie jest w stanie z jakiegoś powodu pojawić się na konwencie, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi najpóźniej tydzień przed konwentem.

Jeżeli twórca atrakcji nie poinformuje Organizatora, że nie pojawi się na konwencie, jego kaucja nie zostanie zwrócona, a jeśli punkt programu nie odbędzie się, nie otrzyma części zwrotu.

O wszelkich sprawach, które nie zostały uwzględnione w Regulaminie, decyduje Organizator imprezy.
Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania.